ROBINIA PSEUDOACACIA “NYIRSEGI”

Date 2 September 2014

Robinia pseudoaccacia Nyirsegi is een hongaarse selectie vermeedert via stek. De Robinia Nyirsegi verschilt van de gewone Robinia van zaad door zijn vorstresistentie, dit is erg belangrijk voor de koudere streken. Een ander belangrijk sierteeltaspect van deze kloon is dat hij recht doorgroeit. In tegenstelling tot de Robinia van zaad geeft de Nyirsegi weinig voeding aan de zijtakken, wat een rechte en snelle groei verzekerd. Dit maakt hem uiterst geschikt als onderstam voor kopenten.